افتتاحییه مرکز روزانه سالمندان گوهر

سالمندان روزانه گوهر در تاریخ 17/9/1392در محل خانه سالمندان گوهر قاین با حضور مدیر کل ورییس اداره بهزیستی افتتحاح  شد این بخش کار خود را با پذیرش 30 سالمند زن ومرد آغاز کرد.وسالمندان از صبح تا ظهر در این مرکز نگهداری میشوندو خدمات پرستاری-پزشکی-وفیزیوتراپی به سالمندان ارائه میشود ،ازجمله خدمات ارائه شده در این بخش کنترل فشار خون وکنترل قند خون وکارفیزیوتاپی هر روزه ارائه میشود. 

/ 0 نظر / 9 بازدید